TJENESTER

Vi kan tilby en komplett regnskapsløsning eller en løsning tilpasset ditt behov.
Fokuser på det du brenner for. Det gjør vi.

Regnskapsføring

Kontroll over selskapets økonomi er en avgjørende faktor for at du skal kunne gjøre riktige  beslutninger. God regnskapsproduksjon er Exactum AS sitt kjennetegn – med lang erfaring, gode  løsninger og et utvalgt knippe mennesker som fokuserer akkurat på at ditt regnskap skal være  kvalitetssikret , korrekt og fullstendig. 

Lønn & HR tjenester

En av de viktigste transaksjonene du gjennomfører hver måned er lønn på konto til avtalt tid med korrekt beløp, og det høres kanskje enkelt ut. Sannheten er at dette trenger spesialkompetanse.

Regnskap rådgivning

Regnskapstallene forteller mye om din bedrift og vi på Exactum AS vil gi deg innsikt og oversikt over din økonomiske situasjon. 

Fakturering og oppfølging

Vi hjelper deg med faktureringen og oppfølging av utestående kundefordringer.

Managment for hire

Suksesskriteriet til enhver virksomhet er å ha rett kompetanse til rett tid og sted. 

Kundekontor med opplæring

Vi har eget kundekontor og dette har du mulighet til å benytte deg av dersom du ikke har egne kontorer og vil føre mesteparten av regnskapet selv. Vi bistår deg selvfølgelig i alle problemstillinger du måtte møte.

Vi har også møterom med utstyr for videokonferanse og presentasjon via prosjektor. (2 stk. møterom opptil 12 personer).