Samarbeidspartnere

Exactum AS er et autorisert regnskapsførerselskap som er medlem av Regnskap Norge AS. Vi arbeider per dags dato mest med systemene 24sevenfoffice, Tripletex, Huldt & Lillevik og Wolter Kluwer.

Vi har også erfaring fra systemer som Uni Mico, Uni Ecenomy, Visma eAccounting, quick systems med flere. Ønsker du å fortsette med systemer du kjenner fra før så er ikke dette noe problem.

Vi ønsker å hjelpe deg med å velge korrekt regnskapssystem det som kommuniserer best med dine løsninger som f.eks. kassasystemer, prosjektføring, nettbutikker og betalingsløsninger. Dette for å sikre deg en raskere og en mer korrekt informasjonsflyt.

Nyhetsoppdatering fra Regnskap Norge

Vi har satt sammen et eget team som håndterer henvendelser relatert til denne ordningen.
Skattedirektoratet har oppdatert veilederen om rapportering og skattlegging av naturalytelser. Formålet er å forenkle.
Fristen for å foreta årlig justering av mva er 10. februar. Justering gjøres på mva-meldingen for 6. termin.
Husk å søke om årlig levering innen 1. februar og å levere oppgaven innen 10. mars
Regjeringen får pålegg om 23 punkter som dreier seg om å forlenge ulike ordninger, som permitterings- og dagpengeordningene.
Regnskapsfører får en sentral rolle i fremtidig bærekraftsrapportering hvis virksomhetene skal bidra til at regjeringen når sine ambisjoner i klimaplanen for perioden 2021-2030.
Hvem kan fylle ut søknad, signere og bekrefte søknadene? Vi har samlet noen sentrale spørsmål.
Regjeringen har etablert en tilskuddsordning for dem som har måtte avlyse eller nedskalere som følge av pandemien.
Oppdraget er en anerkjennelse – både av regnskapsbransjens fagkompetanse og det næringspolitiske arbeidet vårt.
Finansdepartementet foreslår blant annet en del lettelser i notekravene for små foretak.