Regnskapsføring

Kontroll over selskapets økonomi er en avgjørende faktor for at du skal kunne gjøre riktige  beslutninger. God regnskapsproduksjon er Exactum AS sitt kjennetegn – med lang erfaring, gode  løsninger og et utvalgt knippe mennesker som fokuserer akkurat på at din regnskapsføring skal være  kvalitetssikret , korrekt og fullstendig. 

Vi har kontroll slik at det er enklere for deg å ha oversikt – du kan fokusere på god økonomisk drift og  verdiskapning. Fokuser på det du brenner for. Det gjør vi. 

Vi leverer alt av tjenester innen regnskap og lønn. Vil du sette bort hele regnskapet og alt som følger  med så tar gjerne Exactum seg på å være økonomiavdelingen i ditt selskap. Alternativt om du vil at vi  skal utføre kontrollfunksjoner opp mot periodevise terminer for innlevering av merverdi‐ og  arbeidsgiveravgifts‐terminer, årsoppgjør og skattemelding. Du velger. 

Regnskapsproduksjon av kvalitet krever gode systemer, vi kan bistå med valg av korrekt  regnskapsplattform som kommuniserer best med de systemene du er avhengig av. 

Det riktige systemet reduserer din regnskapskostnad, minsker risiko for feil og presenterer  underlaget på en enkel og oversiktlig måte. Har du allerede en plattform? Ingen problem, vi kan bistå  med å utvikle samt effektivisere den. Vi hjelper deg med å avdekke dine behov slik at du kan gjøre de  riktige valgene på veien til kontroll og gode rutiner. Med god kontroll, gode rutiner og Exactum på  laget vil din bedrift prestere bedre.