Det kan søkes om utsatt mva betaling

Stortinget og regjeringen har på kort tid vedtatt en forenklet ordning der bedriftene kan søke om å få utsatt mva betaling som forfaller 10. juni. Det kan også søkes om å få utsatt innbetaling av andre skatter og avgifter.

Det kan søkes om utsatt mva betaling | Exactum AS

Stortinget sier ja til at bedrifter kan søke om å få utsatt mva-innbetalingen som forfaller 10. juni. Fristen for å betale merverdiavgift for første termin 2020 ble utsatt til 10. juni, som er den samme datoen som merverdiavgift for andre termin forfaller. Dette kan være et stort beløp å betale for bedrifter som har kommet i likviditetsskvis på grunn av koronakrisen, noe Virke har tatt opp med regjeringen og Stortinget.

Stortinget fremskyndet denne uken behandlingen av en forenklet søknadsordning slik at næringsdrivende som skal betale merverdiavgift med frist 10. juni, kan søke om betalingsutsettelse.

Bedrifter kan også søke om utsatt betaling av andre skatter og avgifter i den nye forenklede søknadsordningen, og det er lagt opp til at ordningen skal gjelde frem til 31. desember 2020.

Ved betalingsutsettelser påløper det forsinkelsesrente som i dag ligger på 9,5 prosent.

Forsinkelsesrenten for skatte- og avgiftskrav reduseres til 6 prosent i perioden 10. juni til 31. desember 2020, ifølge Finansdepartementet.

Ta kontakt med oss på Exactum for bistand med å søke betalingsutsettelser eventuelt se informasjon om betalingsutsettelse og hvordan man søker hos Skatteetaten her.