Frigjør tid og ressurser med et skreddersydd samarbeid som kan inneholde komplett regnskapsføring, lønn, samt årsoppgjør.

Exactum AS har, med over 20 års erfaring i regnskapsbransjen, som formål å drive regnskapsføring og økonomisk veiledning for våre kunder, hvor målet er å oppnå optimal lønnsomhet.

I tillegg til å være regnskapsfører ønsker vi å framstå som en rådgiver og samtalepartner.

Exactum AS skal levere kvalitet gjennom å benytte moderne, effektive verktøy og metoder - for best mulig resultat.